2 listopada 2014

Kim jestem?

Uciekam myślami gdzieś daleko w przyszłość. Szukam swojego świata i życia które będzie toczyło się w zupełnym szczęściu, miłości i opiece. Widzę siebie i Ciebie dążących wysoko ku górze w celu spełniania marzeń. Widzę nas, cieszących się pełnią życia, zdrowiem i miłością którą darzymy się wzajemnie.
Czas jednak powrócić do realii i zastanowić się, jak wygląda nasze życie. Ciągły stres, monotonność, życie w biegu... Pogoń za karierą przeważa nasze życie codzienne. Zapominamy o spełnianiu marzeń, o rzeczach które powinny być priorytetem w życiu. Podążamy taką drogą, bo chcemy udowodnić wszystkim, że potrafimy dążyć do wyznaczonych celów kosztem innych rzeczy. Przychodzi jednak czas, kiedy rozumiemy, że takie coś nie ma zwyczajnie żadnego sensu. Każdy potrzebuje miłości i odpoczynku; każdy potrzebuje wzajemności i czasu które są jednymi z najważniejszych rzeczy. Wtedy warto zadać sobie pytanie: Kim ja jestem? Czy aby na pewno człowiekiem który potrafi docenić wartości świata a także innych ludzi?
Każdy dzień jest nieprzewidywalny, każdy przynosi nam coś nowego, czasem zupełnie nieznanego. Ale najważniejsze jest to, by wiedzieć co dla nas jest najważniejsze i pomimo przeciwności losu dążyć do spełnienia marzeń.


"Szczęście to je­dyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli"

"Miłość zaczy­na się wte­dy, kiedy szczęście dru­giej oso­by sta­je się ważniej­sze niż twoje"


Klaudia.